โรงพยาบาลโคกสำโรง : Khoksamrong Hospital
54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์ ชาติชัย มหาเจริญสิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  • ITA

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การจัดซื้อ-จัดจ้าง

  • ข้อมูลทั่วไป

  • ปฎิทินกิจกรรม

  • IC

  • HDC

  • งานคุณภาพ

  • #สาระน่ารู้

  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

"งานข้อมูลภายในโรงพยาบาลโคกสำโรง"

- ออกเลขการเสียชีวิตโรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี
- ดูข้อมูลผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี

- ลงข้อมูลการรีเฟอร์ ส่งต่อผู้ป่วย นอกระบบ Hosxp

- ดูข้อมูลการรีเฟอร์ ส่งต่อผู้ป่วย นอกระบบ Hosxp

- กองบริหารการสาธารณสุข CMI@MOPH กระทรวงสาธารณสุข

- แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ปี 2563 (งาน IT Nurse)

- แบบร้องเรียนแจ้งปัญหาเหตุรำคาญโรงพยาบาลโคกสำโรง เพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนา คลิ๊กส์ที่นี่ !!!!
- คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิ๊กส์ที่นี่ !!!! - - - --- -

-รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 1.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย