โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

"ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11  • Web Conference

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การจัดซื้อ-จัดจ้าง

  • ข้อมูลทั่วไป

  • ปฎิทินกิจกรรม

  • 43 แฟ้ม

  • HDC

  • เกร็ดความรู้

  • งานคุณภาพ

  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง