โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

"โรงพยาบาลโคกสำโรงเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี" โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : 036-441657-61 แฟ็กซ์ : 036-441655

   • Web Conference

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การจัดซื้อ-จัดจ้าง

  • ข้อมูลทั่วไป

  • ปฎิทินกิจกรรม

  • 43 แฟ้ม

  • HDC

  • เกร็ดความรู้

  • งานคุณภาพ

  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง